Ku saabsan LawHelpMN.org

Minnesota Legal Services Coalition (MLSC) (Ururka Adeegyada Sharci ee Minnesota)

MLSC (Ururka Adeegyda Sharci ee Minnesota) waa urur barnaamijyada adeegyada sharci Minnesota oo ku caawisa dadka dhaqaalaha-hoose cadad badan oo ah arrimaha sharciga madaniga ah. Haddii aad maqashay “xafiis kaalmo sharci ah” bulshadaada dhexdeeda, waxaa suurta gal ah inay ka mid tahay MLSC. MLSC waxay ka caawisaa ooy bixisaa xog muhiim ah dadwaynaha ayadoo bixinaysaa waraaqo, bug yaryar iyo bug-tusaale. In lala xidhiidho LawHelpMN.org qaybta la shaqaysa MLSC, iimayl statesupport@mnlegalservices.org.

Pro Bono Net

Pro Bono Net waa wada shaqayn oo gooni ah qaybo kala duwan oo ah bulshada arrimaha sharciga dadwaynaha, oo lagu aasaasay horaantii magaalada New York. Waxay adeegsadaan nidaamka tiknoolajiyadda si loo kordhiyo cadadka iyo tayada adeegyada sharci la siinayo shakhsiyaadka iypo bulshada dhaqaalaha-hoose. Shaqaalaha  Probono.net waxaa lagala xidhiidhi karaa info@probono.net.

Minnesota State Bar Association (MSBA) (Ururka Qareenada Gobalka Minnesota)

The Minnesota State Bar Association (MSBA) (Ururka Qareenada Gobalka Minnesota) waa urur samafal ee aqoonta sharciga Minnesota. MSBA iyo qaybaha ay wada shaqeeyaan iyo ururada qareenada dagmada waxay siiyaan barnaamijyo dhawr ah iyo adeegyo xubnaha ka tirsan, shaqaalaha sharciga iyo bulshada.

Legal Services Corporation (LSC) (Ururka Adeegyada Sharci)

The Legal Services Corporation (LSC) (Ururka Adeegyada Sharci) waa urur khaas loo leeyahay, faa’iido doon aan ahayn waxaa aasaasay Kongareeska si loogu helo cadaalad isku mid ah sharciga dadka Maraykanka ah  ayadoo la siinayo caawin dhanka sharciga kuwa aan awoodin inay iska bixiyaan kharashka. LSC waxaa la sameeyay  1974 oo lagu wada sameeyay kafaalada kongareeska iyo caawinta maamulka Nixon, waxaana lagu maal-galiyay ayadoo la marayo qoondada koongareeska.

 

Xog dheeri ah oo ku saabsan LawHelpMN.org, la xidhiidh qaybta la shaqaynta MLSC ee statesupport@mnlegalservices.org

LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...