Diidmo

Xogtu Ma Ahan Talo Sharci. LawHelpMN.org waxaa loo diyaariyay ujeedooyin xog guud ah oo kali ah. Xogta LawHelpMN.org ma ahan talo sharci. Talo sharci waxay ku xidhantahay daruufaha gaarka ah ee xaalad kasta. Sidoo kale, sharcigu wuu ku kala duwanaan karaa gobolada, sidaa darteed qaar ka mid ah xogtan ku qoran wabsaydka kuma saxnaan karto go’aankaaga sharci. Gaba-gabadii, xogta ku jirta  LawHelpMN.org lama damaanad qaadi karo inay cusubtahay. Sidaa darteed, xogta ku jirta wabsaydkan looma qaadan karo golaha talo bixinta sharci oo ka sharciyaysan gobolkaaga.

Shaacinta Qareenka. Qaar go’aamada sharci ee wabsaydkan waxaa diiradda lagu saari karaa shaacinta qareenka. Qabsashada qareen waa go’aan muhiim ah kaasoon ku salaysnayn shaacin kali ah.

Qareen kasta oo qoran ooma taagna qareenada lagu talo bixinayo. Ka hor qabsashada qareen kasta, waa inaad iska baadhid sumcadda iyo xirfadda qareenka.

Lifaaqyada. Wabsaydkan wuxuu ka koobanyahay lifaaqyo ku jira ilaha kale ee interanetka. Lifaaqyadan waxaa loo qoray tixraac ahaan iyo kaalmo si lagaaga caawiyo aqoonsashada iyo helidda ilaha kale ee interanetka taasoo noqon karta danayn, loogumana tala galin xukuumad umana taagna inaan ka nahay kafiil ama la shaqayn shakhsiyaadka ama hay’adaha qora wabsaydyadan oo kale, amaba ma ahan lifaaqyo loogu talo galay xukuumad ama u taagan inaan si sharci ruqsad ugu haysano inaan adeegsano magac ganacsi, calaamad ganacsi, sumad, shaabad sharci, calaamadaha xuquuqda qoraal taasoo lagu muujin karo lifaaqyada.

Iimayl. Daalacashada Wabsaydkan, ama gudbinta fariin iimayl ayadoo la marayo Wabsaydkan, ma samaynayso xidhiidh macmiil qareen. U dirdda iimayl qareen lagu xusay wabsaydkan MA samaynayso xidhiidh macmiil qareen u dhaxaysa adiga iyo qareenka. Haddii kale horay ayaad macmiil ula ahayd qareenka, iimaylkaaga KAMA qarsoomayo qareenka. Waxaa dheer, in la tiro mooyaane, iimaylka waxaa heli kara shakhsiyaad aan ahayn kuwii loo diray. Wakhtiga kama danbaysta aad ayuu muhiim ugu yahay arrimaha sharciga badankood. Waxaad waayi kartaa xuquuqo sharci oo muhiim ah haddii aadan qabsan qareen ku talo siiya sida ugu dhakhso badan. Dad badan ma fiiriyaan iimaylkooda maalin kasta, qareenada qaarkoodna kama jawaabaan iimaylada ay saga direen kuwa aan macaamiisha u ahayn.

LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...