Akhbaar Guud oo COVID-19 ka ku Saabsan

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.