Anfacyada Dowladda, Bixinta Lacagaha iyo Canshuuraha

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale