Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Cafinta Amaahaha iyo Gargaaradda kale ee Dhaqaale

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale