Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Macfayada Shaqaalaha shaqo la'aanta ah iyo Shaqooyinka

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale

Fiidyowyo

ilo: Minnesota Department of Labor and Industry
ilo: Minnesota Department of Labor and Industry