Macfayada Shaqaalaha shaqo la'aanta ah iyo Shaqooyinka

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale

Fiidyowyo

ilo: Minnesota Department of Labor and Industry