Qoysaska iyo Ilmaha

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.