Dardaaran Daryeel Caafimaad

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale

Xiriirada

Rabitaankaaga Daryeelka Caafimaadka: Arjiga/Foomka Gaaban
Qoraa: Honoring Choices Minnesota
Rabitaankaaga Daryeelka Caafimaadka: Arjiga/Foomka Gaaban