Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

COVID-19: Amaanka Goobaha Shaqadda iyo ku Noqoshadda Shaqooyinka

Waxaa qoray
Education for Justice

Nidaamyada Amaanka

Hadii Shaqadii Ku Soo Noqo Lagu Yiri Aadanse U Malaynayn Inay Amaan Tahay Shaqo Ku Noqodku