Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

COVID-19: Manfacyada Shaqaalaha baaga-muudada la siiynayo xilliga Cudurka

Waxaa qoray
Education for Justice

Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/3/25

Hadii shaqadaadda uu saameeyn ku yeeshay cudurka COVID-19, codso manfacyada shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo markiiba. Waxay u badan tahay inay dhaqso badan tahay in lagu codsado khadka (apply online) waayo dad badan ayaa iminka isku dayaya inay soo wacaan.

Gobolku waxa uu ku sameeyey isbedelo ku meel gaar ah sharciyada u degsan manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda noqda la siiyo. Ka eeg warqada xaqaa’iqa ee shabakada Unemployment Benefits wixii akhbaar ah ee ku saabsan sharciyada caadiga ah ee manfacyada shaqaalaha baag-muudadda noqda la siiyo.

Kuwan soo socdaa waa waxyaabaha isbedelay:

Akhbaar ku saabsan Muhaajiriinta