Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

COVID-19: Xaquuqda Kireystaha iyo Isbedelada Maxkamadda ee xilligan uu Dillaacay Cudurku

Waxaa qoray
Education for Justice

Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/10/12

Ogsoonow sida cudurka COVID-19 uu u saameeyo xaquuqdaadda kiraystaha ee Minnesota.  Warqadan xaqaa’iqa waxa ay ka hadlaysaa mawduucyada hoos ku xusan. Hoos ugu dhaadhac qaybta aad su’aalaha ka qabto.

  • Kiradaadda iyo Kharashka: Ogow inay khasab tahay inaad kiro bixiso xilliga uu cudurkan dilaacay uu jiro, sida loo helo caawimaad ku saabsan bixinta kirada, in mulkiilaha gurigaagu uu kordhin karo kirada iyo in kale iyo waxyaabo kale.
  • Guri ka Saarida Xilligan Cudurku Dillaacay: Ogow hakinta guryo ka saarida ee Minnesota (joojinta guryo ka saarida), hakinta guri ka saarida ee heerka-qaranka ee Rugaha Xakameynta Cudurada [Center for Disease Control (CDC)], waxyaabaha laga reebay xeerarkaas.
  • Liiska Guriga: Maxaa dhici hadii heshiiska aan guriga ku deganahay uu dhamaanayo? Goorma ayey quman tahay in guriga horey looga ii baxo liiskana laga baxo? Mulkiilaha gurigaagu ma tusi karaa cid kale gurigaaga aad degan tahay?  Maxay tahay inaad sameyso hadii uu gurigu u baahan yahay hagaajin?
  • Guryaha dowlada iyo guryaha la qaado:  sharciyadu waa ay yare ka duwan yihiin kuwa kale hadii aad ku nooshahay guri dowladeed ama guryaha la qaado. Akhri qaybtan si aad u ogaato sida ay sharciyadu u kala duwanaan karaan.

Kiradaadda iyo Kharashka

Guri ka Saarida Xilligan Cudurku Dillaacay

Liiska Guriga

Guryaha dowlada iyo guryaha la qaado