Ka Saaritanada Guryaha Dowlada

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan war gelinta ah waxaa loogu tala galay dadka degan guryaha dowlada ee hela Ogaysiiska Guraha Looga Saarayo (Lease Termination Notice). “Guryada Dowlada” (“Public housing”) waxaa laga wadaa guryaha kirada ah ee ay maamusho ama ay leedahay hay’ada la yiraa (Public Housing Authority.) Ee ama guryaha gaarka loo leeyahay ama kuwo lagu dego waxa la yiraa (Section 8) ka.

Ka saarida dadka laga saarayo guryaha dowladu waxa ay raacaan nidaamka maxkamadaha Gobolka ee guryaha la isaga saaro LAAKIIN sidoo kale waxa ay leeyihiin talaabooyin iyaga u gaar ah. Akhri Warqadan war-gelinta ah iyo warqadayada Wargelinta ah ee Evictions.

Qaar ka mid ah waxyaabaha ku qoran warqadan waxaa dhici karta in aysan adiga ku quseeyn hadii aad ku nooshahay guri dowladeed oo ay leedahaay hay’ada la yiraa [Minneapolis Public Housing Authority (MPHA).] Sababtuna waxaa weeye hay’ada la yiraa MPHA waa hay’ad Dadka Shaqo la Doonta (MTW) oo maamulkeedu yahay si ka duwan sida loo maamulo guryaha dowlada ee Minnesota. Hadii aad ku nooshahay guryaha hay’ada  MPHA oo aad qabto su’aalo ku saabsan arrintan, fadlan wac Xafiiska Gargaarada Sharciyada ee Minneapolis (legal aid) (612) 334-5970.

Hadii aad hesho Ogaysiiska Guriga Lagaaga Saarayo, Waxaa wanaagsan in aad wacdo Xafiiska Gargaarada Sharcigayada (legal aid) ee magaalada si laguu caawiyo