Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Ardayda Baraneysa Afka Ingiriiska: Xuquuqdaada Sinnaanta ee Waxbarashada

Waxaa qoray
Education for Justice

Ardayda barata afka ingiriiska ee loo yaqaanno English Language Learners, ELL, ama, English as a Second Language, ESL, waxay xaq u leeyhiin in ay ku helaan iskuulka fursado waxbarasho oo la mid ah kuwa ay helaan ardayda kale. Taas macnaheedu waa in ay jiraan sharciyo ku aaddan sida ay iskuuladu u caawin doonaan ardaydaas si ay guul uga gaaraan waxbarashadooda.

Qoraalkan waxaa la soo saaray kolkii wada-shaqeyn lala sameeyey Mashruuca Barashada Sharciga ee Xafiiska Adeegga Sharciga ee loo yaqaanno Southern Minnesota Regional Legal Services Education Law Project.