Waa halkan! Ku soo dhawoow shabakada LawHelpMN.org! Maktabadan Iskaa-isu Caawinta ee af-Soomaaliga ah wali dhismo ayaa ku socota. Ma kale naga soo wardoon si aad u hesho akhbaar kale.

Il-marinta Iskaa isu Caawinta ah

Ku soo dhawoow Maktabada LawHelpMN

Riix mawduuc ama isticmaal santuukha baarida si aad isha u mariso maktabada hoose.

Iskaa-u-Baarida Maktabada (Self Help Library)

Fiir fiiri mowduucyada dhanka sharciga ah ee hoose ama isticmaal santuukha baarida si aad hesho akhbaar