Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Ka gargaarida Sharciga reer Minnesota

Mawduucyada ku jira ilmariyaha Maktabada Iskaa-isu-Caawinta

Iskaa-u-Baarida Maktabada (Self Help Library)

Fiir fiiri mowduucyada dhanka sharciga ah ee hoose ama isticmaal santuukha baarida si aad hesho akhbaar

Two hands shaking across a table

Talo aad Aamini Karto

Muddo ka badan 100 Sanno, dadka reer Minnesota waxa ay Ka helayeen gargaar dhanka Sharciyada ah oo lacag la’aan ah Xafiiska Legal Aid ka. Wax kale oo Anaga Nagu Saabsan >>

A family of three standing outside

Gargaar bixiyeyaasha iyo Rugaha