Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Ka gargaarida Sharciga reer Minnesota

Mawduucyada ku jira ilmariyaha Maktabada Iskaa-isu-Caawinta

Iskaa-u-Baarida Maktabada (Self Help Library)

Fiir fiiri mowduucyada dhanka sharciga ah ee hoose ama isticmaal santuukha baarida si aad hesho akhbaar

Lawyer meeting

Talo aad Aamini Karto

Muddo ka badan 100 Sanno, dadka reer Minnesota waxa ay Ka helayeen gargaar dhanka Sharciyada ah oo lacag la’aan ah Xafiiska Legal Aid ka. Wax kale oo Anaga Nagu Saabsan >>

legal aid staff members

Gargaar bixiyeyaasha iyo Rugaha