Bartaha Afka Ingiriiska: Xaquuqdaada ah Helida Tacliin Sinaan ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa ay tahay in ay iskuuladdu sameeyaan si ay u caawiyaan bartayaasha afka Ingiriiska iyo waalidiintoodaba.