Booqashada Awoowaha iyo Ayeeyada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda awoowaha iyo ayeeyaddu ay ku heli karaan in maxkamaddi u ogolaato inay booqan karaan ilmaha ay awoowaha ama ayeeyadda u yihiin.