Maxaad Dooneysaa Inaad Ka Ogaato Kirada Marka Dambe Aad Mulkiyadda La Wareegto Iyo Heshiiska Mulkiyadda

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa waxyaabo muhiim ah oo ay tahay in la xusuusnaado kolka la gelayo heshiiska kiraysiga isu bedela laanshaha ama qandaraaska guri gadashada. 

Heshiiska Mulkiyadda