Qafaalashada Mushahar/Xisaabta Bankiga Iyo Xuquuqda Aan Leeyahay

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa xaquuqdaadda haddii lacag lagaa jarayo, inta ay le’eg tahay inta ay kaa qaadi karaan iyo sidda loo sheegto in ka saamixid aad hesho.