Qafaalashada Mushahar/Xisaabta Bankiga Iyo Xuquuqda Aan Leeyahay

Waxaa qoray
Education for Justice

Qafaalashada xisaabta bangiga ama mushaharka waa marka uu la wareego xisaabtaada bangiga ama mushaharkaaga si uu kaaga qaado lacagta ay maxkamaddu u xukuntay inuu kugu leeyahay. Suurogal ma aha in aad sameyso arrintan ilaa ay maxkamad kuu xukunto ama uusan qofka kale ka soo jawaabin dacwad loo heysto. Waxaa suurogal  ah in aan laguu soo sheegin in xisaabtaada ama mushaharkaaga la qafaalanayo.

Mararka qaarkood lacagtaada sharciga ayaa ilaalinaya oo ka hortagaya in aan la qafaalan - taasoo lagu magacaabo “xaalado gaar ah”  ama “laga reebay.” Xogtan urursan ayaa kaa caawineysa in aad ogaato haddii lacagtaada ama hantidaada ay ku jirto xaaladaha gaarka ah.

Waxa jira 2 xaaladood oo si toos ah ugu jira.

 • Goobta shaqadu ma ogolaan karto in mushaharkaaga la qafaasho haddii dakhligaagu ka yar yahay $290 todobaadkii. Haddii dakhligaagu ka badan yahay $290 todobaadkii, ama ugu yaraan 75% dakhligaaga canshuurta ka dib sharciga ayaa u diidaya oo ku ilaalinaya.
   
 • Lacagtaada xisaabta bangiga lama qafaalan karo haddii ay toos ugu dhacdo lacagta Ceymiska Bulshada (RSDI), SSI ama macaashka ee dawladdu bixiso oo laga dhaafay oo xisaabtaada bangiga ay ku jirto lacag u dhiganta midda aad 2 bilood ka hesho ceymiska bulshada.
   

Tan kale ee ku xusan halkan waa mid aan si toos ah looga dhaafin. Waa in soo dirtaa “sheegasho in laga dhaafay” ah si aad uga hortagto in lacagtaada la qafaasho. Foomka aad ku codseysaneyso boostada ayaa laguugu soo diray. Waxa kale oo ka heli kartaa barta internetka (get one online).  Go to: www.mncourts.gov

 • Guji helitaanka foomka (Get Forms) ee jadwalka.
 • Liiska ka dooro Dhaqan Gelinta Xukunka (Judgment Enforcement)
 • Dooro Exemption (Xaalado Gaar Ah)
 • Liiska foomka Xaaladaha Gaarka Ah ka dooro Exemption Notice (Ogeysiiska Xaalado Gaar Ah)
   

Haddii aanay lacagtaadu ku jirin xaaladaha gaarka ah, isku day in aad heshiis la gaarto shirkadda ama qofka maxkamaddu u xukuntay. Waxaa laga yaabaa in ay ogolaadaan qorshe aad lacagta tartiib tartiib  u bixiso. haddii aad heshiis gaartaan, qoraalka dhiga oo labadiinuba saxiixa. Nuqul (koobi) ka reebo.

Waxaa laga yaabaa inuu ku caawin karo la taliye xagga deyn qaadashada ah. La xiriir hay’adda Qaranka ee La Talinta Deymaha (NFLC) ee 1(800) 388-2227 xafiiskooda degaanka. Ka Digtoonoow shirkadaha dadka lacagta ka qaata si ay u soo celiyaan sumcadaada deyn qaadashada ama kuu sheega in ay joojinayaan in aad lacag bixiso. Qaar badan oo ka mid ah waa been abuur!