Diiwaanka Shaqsiga Ah Iyo Sumcadeyda Shaqada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa diiwaanada shaqada, waxa ku jira , cidda eegi karta iyo sidda loo eego kaaga.