Khashkhashaada Galmada Mulkiilaha Gurigu uu Rabo

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa khashkhashaadaha dhanka galmada ee guryaha la xiriirta, waxa ayna bixisaa tusaalooyinka guud oo kuwaa ah iyo waxa aad ka qaban karto.