Lacag Khalad u Siinta Shaqaalaha Shaqo La’aanta ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa lacag khalad u siinta shaqaalaha shaqo la'aanta ah iyo waxa dhaca kolka aad adigu hesho mid caynkaa ah.