Maxaa dhacaya haddii aanan bixin cashuurta Guriga? Hanti/Guri ku waayid cashuur bixin la’aan

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa canshuurta laga bixiyo guryaha, iyo waxa ku dhici gurigaaga haddii aad bixin waydid.