Maxaa dhacaya haddii aanan bixin cashuurta Guriga (Hanti ma guurtada ah)

Waxaa qoray
Education for Justice

Taxadar la imow (feejignow)!

Haddii aad dib ula dhacdid bixinta cashuurta guriga, waxaad waayi kartaa guriga iyo raasumaalka kaaga jira guriga! Tan waxaa loo yaqaan Guri ku waayid Cashuur bixin la’aan. taxadar gaar ah sii dhamaan ogaysiinta lagu siiyo ee ka yimaada magaaladaada, xaafadaada, ama degmadaada ee ku taal gobolka Minnesota. Waxaa ku jira waqti adag ee la xadiday!

Marka aan qofku bixin cashuurtii guriga, guriga wuxuu u wareegayaa gobolka. Laakiin habraaca aad ku waayayso waxaa maamula degmada ee gurigu ku yaal. Waaxda degmada u qaabilsan cashuuraha guryaha ayaa ah meesha ugu weyn ee aad la xiriirayso kana helaysid macluumaad.