Ogaysiiska Banaynta Guriga iyo Joojinta Liiska

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa ka bixida noocyada kala duwan ee liiska heshiisyada guri degida, qaabka quman ee ogaysiiska ka bixida heshiiska liiska guri degida, sharciyada heshiisyada liisaska guri degida, xaquuqdaada kirayste waxay tahay. 

Ogaysiiska guri banayntu

Joojinta Liiska