Saamixida Khidmadaha Laanta Socdaalka

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Ogoosto 2020, hay’ada USCIS waxa ay soo saartay xeerar cusub oo si weyn wax uga bedelay khidmahada intooda badan joojiyeyna intoodii badnayd saamixidihii khidmadaha. Xeerka waxaa la joojiyey inuu dhaqan galo Sebteembar, laakiin waxa uu bilaabmi karaa markii la rabo. Ka eeg shabakada https://www.uscis.gov/ wixii akhbaar ah ee kale.

Buuxinta Foomka I-912 ee Saamixida Khidmada