U soo Sheegida Ciwaan Bedelida Laanta Socdaalka (Immigration)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda loogu soo sheegi bedelida ciwaanka hay’ada USCIS, iyo sababta ay muhiimka u tahay taasi. 

Ogow: Xeerarka soo sheegida bedelida ciwaanka ee qananqaabiyeyaashu (sponsor). Hadii aad tahay qabanqaabiye, eegta akhbaar qayb walba ee hoos timaada Qaab-qaabiyeyaasha.