U soo Sheegida Ciwaan Bedelida Laanta Socdaalka (Immigration)

Ogow: Xeerarka soo sheegida bedelida ciwaanka ee qananqaabiyeyaashu (sponsor). Hadii aad tahay qabanqaabiye, eegta akhbaar qayb walba ee hoos timaada Qaab-qaabiyeyaasha.