Waa Maxay Mas’uulka Ka Caawiya Dacwadda (Guardian Ad Litem)?

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa ay tahay u magacaabida qof maslaxada ilmaha ka taliya iyo waxa uu qabto qofkaasi.