Aabanimada iyo Hayshada Ilmaha

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa aabayaasha, abuurida xaquuq waalidnimo, go’aansiga haynta ilmaha, waxa ay sameyn karaan aabayaashu si ay u helaan waqti ay la qaataan ilmahooda.