Helida Masaariifta Ilmaha

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa masaariifta ilmaha. Sidda lagu helo, sidda looga helo caawimaad dowladda, bedelida cadadka aad hesho iyo faahfaahino kale.