Amaanka Shaqada iyo Ku Dhaawacanka Shaqada (Xaqsiinta Shaqaalaha)

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Hadii aad aaminsan tahay in xaaladaha ka jira goobtaada shaqadu inay khatar kuu gelinayaan geeri ama dhaawac culus oo ku soo gaara, waa aad diidi kartaa inaad ku shaqayso xaaladahaa aan amaaka ahayn. Waxa aad heli kartaa caawimaad si aad uga dhigto goobtaada shaqada mid amaan ah.