Barnaamijyada Caawimaada Siyaadadda ah ee Qaybta D (Part D) ee Kaarka Medicare

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa  barnaamijka Caawimaada Dheeraadka ah ee Daryeeladda Caafimaad (Medicare Extra Help), cidda heli karta iyo sidda loo codsado.