Daryeelka Caafimaadka Degdegga ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda dadka aan muwaadiniintu ahayni ay ku heli karaan barnaamijka la yiraa EMA iyo nooca uu yahay daryeelada ay heli karaan.