Dadka Naafada Ah iyo Kuwa Xabsiyada Ka Soo Baxa: Bilowga ama Dib U Bilowga Macaashka Dadka Naafada Ah ee Lambarka Bulshada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa manfacyada Sooshal Sakuuratiga (Social Security) ah ee dadka xabsiyada ku jira, waxa ku dhaca manfacyadaa kolka aad xiran tahay iyo sidda dib loogu soo furto.