Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Dadka Naafada Ah iyo Kuwa Xabsiyada Ka Soo Baxa: Bilowga ama Dib U Bilowga Macaashka Dadka Naafada Ah ee Lambarka Bulshada

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada