Fahmida Ku Tiirsanaanta Cayrta

Waxaa qoray
Mid-Minnesota Legal Aid

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa xeerka ku Tiirsanaanta Cayrta ee muhaajiriinta, cidda uu saameyo iyo sidda.