Gagaarida Nolosha iyo Guryaha Haynta

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa faraqa u dhaxeeya goobaha nolol ka gargaarida iyo kuwa guryaha haynta ah iyo xaquuqdaadda kolka aad halkaa ku nooshahay.

Gargaarida Nolosha

Guryaha Haynta

Caawimaadaha kale