Ka Badbaadi Caruurtaada Sunta Ka Dhalata Rinjiga

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa khataraha ay leeyihiin sunta maarta ah ee guriga iyo sida looga dhowro qoyskaaga.