Ka Badbaadi Caruurtaada Sunta Ka Dhalata Rinjiga

Waxaa qoray
Education for Justice

Sunta ka dhalata rinjiga waxa ay ilmahaaga u geysan kartaa dhaawac khatar ah, sida dhaawac joogta oo ka soo gaara dabeecadda ama maskaxda. Haddii aad uur leedahay marka ay ku soo gaarto sunta rinjiga, waxaa dhaawac soo gaari karaa ilmaha aad caloosha ku sido. Sunta rinjiga ka dhalata waxaa inta badan lagu arkaa guryaha la dhisay wixii ka horeeyey 1978. Waxa kale oo suntan laga helaa alaabada ilmaha ku ciyaaraan ee duqa ah iyo kuwa dibadda laga keeno, nacnaca dibadda laga keeno, tubooyinka wasakhda ee duqooba, iyo goobaha shaqada ka socoto qaarkood. Liis dhameystiran oo faahfaahin la socoto, ka akhri bogga internetka ee CDC.   www.cdc.gov/nceh/lead/tips.htm (ingiriisi kaliya)

Caruurta da’doodu ka yar tahay 6 jir ayaa aad khatar ugu jira. Caruurta qaarkood laguma arko calaamadaha muujinaya sunta.  Kuwo kale, calaamadaha lagu arko waxaa ka mid ah duray ama daal (aad u daalan, hurdo badan, calool xauun, matag)

Caruurta waxa aad sunta kaga ilaalin kartaa ama aad ku yareyn kartaa heerka sunta jirkooda horey u gashay  4 shay ayaad u baahan tahay in aad xusuusnaato:

  1. Yareynta in ay suntu soo gaarto
  2. Baaritaan
  3. Jirkooda laga baaro
  4. Cunto nafaqo leh