Kolka Ilmahaaga Iskuul Laga Soo Cayriyo: Iskuulka Eryida

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa marka iyo sidda arday iskuulka looga eryi karo iyo sidda ay waalidku ugu muduci karaan maslaxada ilmahooda.