Ka Joojinta Ardayga Dugsiga

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda arday iskuul ka fariisintu ay u dhici karto, nidaamyada ay tahay in uu iskuulku u hogaansamo iyo waxa aad sameyn karto.

What must the school do when they suspend my child?