Macluumaadka Dadweynaha u Furan Lala Barbardhigay Kan Garka Ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa cidda arki karta diwaanadaada dambiyada iyo sidda.