Diiwaanka Fal dambiyeedka

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa diiwaanada dambiyada, meesha laga helo iyo sida lagu arko iyo sida loo bedelo.