Mala ii ogolaanayaa Gargaare Qof Ahaan I Caawiya (PCA)?

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa Haynta (PCAs), cidda heli karta, sidda iyo faa’iidooyinka haysigooda.