Martabadaha Shaqada iyo Xaquuqdaada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa noocyada kala duwan ee shaqaalaha iyo xeerarka ku saabsan nooc walba oo shaqo ah.