Mashruuca Gargaarka Macmilka (CAP)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda hay’ada (CAP) ay kaaga caawin kara tababarada xirfadaha dhanka shaqooyinka ah.