Ma Ka heli karaa Adeegyo SSB?

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa Adeegyada Gobolka ee Indhoolayaasha (SSB), sida loo codsado iyo waxa la sameeyo haddii laguu diido.