Nootaayada Minnesota iyo “Nootaayada” Been Abuurka

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa dadka la yiraa nootaaleyaasha, waxa ay sameyn karaan iyo waxa aysan sameyn karin iyo khatalaadaha inta badan dhaca ee ku saabsan “nootaaleyaasha”