Qaadashada lacag SSI oo dheeraad ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa helida lacag Sooshal Sakuurati (Social Security) ah oo dheeri ah oo khalad ah iyo waxa la sameeyo hadii ay taasi dhacdo.