Qaadashada lacag SSI oo dheeraad ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
Ogow: Cudurka safmarka ah ee COVID-19, dartiis, SSA ma soo ururinayso qaar ka mid ah  lacagaha dheeraadka ah ee lagu siiyay. Laakiin ma aha wax joogsaday. Waa in aad la hadashaa. Wac oo weydii xafiiska SSA ee ku yaal degmadaada.

Bixin dheeraad ah waxay la micne tahay in lagu siiyay lacag SSI dheeraad ah oo ka badan intii aad heli lahayd. Tani waxay ku dhici kartaa adiga ama xafiiska Caymiska Bulshada oo qalad sameeyay. Xitaa haddii tani ku timid khalad dhankooda ah, Caymiska Bulshadu way ku weydiin karaan in lacagtaas aad soo celiso