Racfaanada SSB

Waxaa qoray
Education for Justice

Adeegyada Gobolka ee Indhoolayaashu (VRS) waxa ay leeyihiin nidaam racfaan qaadasho ah hadii aadan ku qanacsanayn go’aanka ay ka gaartay kiiskaaga. Hadii aad tahay codsade ama jaa aad horey u ahayd macmil waxa aad xaquuq u leedahay:

 1. inaad codsato dib u eegid ladifan oo uu sameeyo kormeere oo ka tirsan SSB

       iyo/ama
   
 2. codsi dhexdhexaadin. Taa macnaheedu waa qof sedexaad oo dhexdhexaad ah inuu kala shaqeeyo adiga iyo VRS inaad heshiis gaartaan

       iyo/ama
   
 3. inaad u soo bandhigto daliilo, akhbaar iyo makhraatiyaal mas’uulka aan eexda lahayn ee dacwooyinka qaada. Mas’uulkaasi waxa uu ka dib ka gaari go’aan kiiskaaga.