Racfaanka Diidmada Farsamada Casriga Ah Ee Ceymiska Gaarka Ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda racfaanka loogu qaato shirkadaada kaarka caafimaadka hadii la diido codsigaaga ku saabsan ku gargaarada tiknoolajiyada.