Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Racfaanka Diidmada Farsamada Casriga Ah Ee Ceymiska Gaarka Ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Qoraalkan waxaa lagu faahfaahinayaa talaabooyinka aad qaadeyso marka Ceymiska gaarka ah diido bixinta kharashka farsamada casriga ah. Inta badan ceymiska gaarka ah waxa ay isticmaalaan erayga “qalab caafimaad oo raagaya” ama DME halkii ay isticmali lahaayeen farsamada casriga ah.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan racfaan ka qaadashada diidmada ee Ceymiska Gobolka, akhri xogta urursan eeAssistive Technology Appeals: Medical Assistance (Ceymiska Gobolka).