Racfaanka Diidmada Gargaarka Farsamada Casriga Ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Waaxda Adeegga Dadweynaha ee Minnesota (DHS) ayaa maamusha Barnaamijka Ceymiska Caafimaadka (MA). Waxaa jira habab kala duwan oo aad ku heli karto ceymiska caafimaadka: 

  • Waxa aad si toos ah MA uga heli kartaa DHS.  Taas waxaa lagu magacaabaa adeegga lacagla’aanta ah ee Ceymiska Gobolka.
  • Waxa kale oo suurogal ah in aad heysato ceymiska caafimaadka laakiin aad adeegga ka hesho ceymis gaar ah.   Tan waxaa lagu magacaabaa maareynta caafimaadka. 
  • Qaar ka mid ah dadka heysta ceymiska MA ayaa loo fidiyaa adeeg dheeraad ah iyada oo loo mariyo barnaamijyada bulshada.  Barnaamijyada bulshada waxaa maamula degmada. 

Barnaamijyadaas oo dhan waxaa laga maalgeliyaa gargaarka farsamada casriga ah.