Waa la i soo xiray. Hadda kolkaa maxaa dhici?

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa dhaca kolka laguu soo qabto dambi awgee Minnesota.