Waa la i soo xiray. Hadda kolkaa maxaa dhici?

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa dhaca kolka laguu soo qabto dambi awgee Minnesota.